Integritetspolicy för Stockholm Badrumsrenovering

Datum för senaste uppdatering: Juni 2024

1. Introduktion

Välkommen till Stockholm Badrumsrenovering. Din integritet är viktig för oss, och vi är engagerade i att skydda de personuppgifter du delar med oss. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster.

2. Insamling av Personuppgifter

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kan vi samla in följande typer av personuppgifter:

Kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer.

Demografisk information: Ålder, kön, bostadsort.

Teknisk information: IP-adress, webbläsartyp, enhetstyp, operativsystem.

Användningsdata: Sidor du besöker, tid spenderad på webbplatsen, klickhistorik.

3. Användning av Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

•Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.

•Hantera och besvara dina förfrågningar.

•Anpassa din upplevelse på vår webbplats.

•Skicka marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig (med ditt samtycke).

•Utföra analys och undersökningar för att förbättra våra tjänster och vår marknadsföring.

4. Delning av Personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer: Företag som hjälper oss att driva vår verksamhet, till exempel IT-leverantörer och marknadsföringsföretag.

Affärspartners: Med ditt samtycke kan vi dela information med våra affärspartners för att erbjuda dig relevanta tjänster och erbjudanden.

Lagkrav: Om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller i samband med juridiska processer.

5. Cookies och Spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att samla in information om din användning av vår webbplats. Detta hjälper oss att analysera trafik, anpassa innehåll och annonser, och förbättra din användarupplevelse. Du kan hantera dina cookie-inställningar genom din webbläsares inställningar.

6. Datasäkerhet

Vi tar datasäkerhet på allvar och använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

7. Dina Rättigheter

Du har rätt att:

•Få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.

•Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

•Begära radering av dina personuppgifter.

•Invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

•Begära överföring av dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen nedan.

8. Kontaktinformation

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Stockholm Badrumsrenovering

wordpress @ stockholm-badrumsrenovering.nu

9. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy säkerställer att din webbplats följer bästa praxis för dataskydd och ger besökarna tydlig information om hur deras personuppgifter hanteras.